U nang buồng trứng xoắn: biến chứng đe dọa tính mạng!